U 2020. pad premije osiguranja od 0,66 posto

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 74,73% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 7.827.615.969 kn i viša je 4,67% u odnosu na prethodnu godinu. Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.647.453.136 kn, te bilježi pad od 13,68%.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za 2020.godinu društvaza osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 10.475.069.105kn, što predstavlja pad od 0,66%u odnosu na 2019. godinu.

Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 74,73% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 7.827.615.969 kn i viša je 4,67% u odnosu na prethodnu godinu. Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozilasa zaračunatom bruto premijom od2.595.800.882kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast12,94%u odnosu na prethodnu godinu.

Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 24,78 % te 33,16% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja. U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 2.469.034.801 kn i viša je 13,17% u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. sklopljeno je 2 403 103 polica odnosno 68.043 polica (2,91%) više nego prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.027,44 kn te je 9,97 % veća u odnosu na 2019. kada je iznosila 934,29kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 2.647.453.136 kn, te bilježi pad od 13,68%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 25,27% (u 2019. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 29,08%).U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 2.211.940.184 kn, odnosno premijom manjom 11,48% u odnosu na 2019., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 83,55%, te u ukupnoj premiji s 21,12%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 291.750.811 kn i udjelom u ukupnoj premiji 2,79% uz pad u odnosu na prethodnu godinu od 30,85%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 125.446.289 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,20% i padom od 3,88%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 14.460.612 kn i rastom od 24,09% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 3.855.241 kni padom od 9,94% u odnosu na 2019.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *