Tržište osiguranja u RH u 2021.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za veljaču 2021. godinu društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 2.108.464.006 kn, što predstavlja rast  od 5,72% u odnosu na 2020. godinu.
Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 77,29% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 1.629.651.312 kn i viša je 6,48% u odnosu na prethodnu godinu. Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 439.615.125 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 15,07% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 20,85% te 26,98% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja. U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija 415.827.259 kn i viša je 15,51% u odnosu na prethodnu godinu. U 2021. sklopljeno je 359.502 polica odnosno 20.144 polica (5,94%) više nego prethodne godine. 
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.156,68 kn te je 9,04% veća u odnosu na  2020. kada je iznosila 1.060,79 kn.
Životna osiguranja
Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi  478.812.694 kn, te bilježi rast od 3,21%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 22,71% (u 2020. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 23,26%).
U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 417.172.105 kn, odnosno premijom većom 19,78% u odnosu na 2020., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 87,13%, te u ukupnoj premiji s 19,79%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 39.331.567 kn i udjelom u ukupnoj premiji 1,87% uz pad  u odnosu na prethodnu godinu od 56,48%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 20.457.991 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 0,97% i padom od 7,29%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 1.345.096 kn i padom od 48,98% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 505.935 kn i padom od 10,37% u odnosu na 2020.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *