OIdluka o segmentaciji klijenata Društva u 2021.g. – NEŽIVOTNO OSIGURANJE

Ovom Odlukom definiramo rangove/segmente te dostavljamo uputu za obnovu polica segmentiranih klijenata (ugovaratelja sa godišnjom premijom > 10.000 kn, osim ugovaratelja usjeva i nasada čija segmentacija ne ovisi o iznosu premije) i uputu za pregled dodijeljenog ranga/segmenta pojedinog ugovaratelja.

RANG A
Postupanje:
Neživotna osiguranja (osim motornih vozila):
– mogućnost obnove po istim uvjetima koji su trenutno definirani za klijenta bez potrebe odobrenja od strane stručne Službe*
– mogućnost ugovaranja novih predmeta osiguranja i/ili rizika po istim uvjetima osiguranja uz iznimku za nestandardna pokrića (rizik koji izlazi iz okvira ovih smjernica i važećih premijskih sustava, uvjeta, naputaka) i predmete osiguranja za koje je potrebno
odobrenje Službe*

RANG B
Neživotna osiguranja (osim motornih vozila):
– mogućnost obnove po istim uvjetima koji su trenutno definirani za klijenta bez potrebe odobrenja od strane stručne Službe*
– mogućnost ugovaranja novih predmeta osiguranja i/ili rizika po istim uvjetima osiguranja uz iznimku za nestandardna pokrića (rizik koji izlazi iz okvira ovih smjernica i važećih premijskih sustava, uvjeta, naputaka) i predmete osiguranja za koje je potrebno
odobrenje Službe*

RANG C-NŽO
Postupanje:
Neživotna osiguranja (osim motornih vozila):
– Za obnovu i ugovaranje novih predmeta osiguranja i/ili pokrića potrebno je odobrenje za osiguranja iz skupine neživotnih osiguranja (ne odnosi se na CZO i UiN), Odobrenje se daje za mjere poboljšanja TR koje predlaže pribavljač.
Potrebno je dostaviti analizu klijenta uz obrazloženje razloga negativnog TR
Motorna vozila:
Postupanje je isto kao da se radi o segmentu A ili B.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *